Очаква се Брюксел да одобри преструктуриране на част от лагера от открит в закрит тип

По темата

Възстановяването на щетите след бунта в Харманли ще струва 50 000 евро. Парите са отделени от ЕК.

СЛЕД БУНТА: ЛАГЕРЪТ В ХАРМАНЛИ ОТВЪТРЕ

Очаква се Брюксел да одобри и преструктуриране на част от лагера от открит в закрит тип, което ще струва 322 000 лева. 

БУНТ В БЕЖАНСКИЯ ЦЕНТЪР В ХАРМАНЛИ

С европейски средства в центъра предстои да бъдат изградени парк, детска площадка и летен кино център. Парите са част от спешната помощ от 160 млн. евро, която беше отпусната на България за укрепване на границите и справяне с миграционния натиск. Средствата обаче трябва да се усвоят бързо за да не ги загубим.