Насоките бяха представени в НС от образователния министър

Министерството на образованието и науката (МОН) разработи четири варианта за работа на училищата, детските градини и Центровете за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР) през новата учебна година. Те ще се прилагат в зависимост от развитието на епидемичната обстановка. Това каза от парламентарната трибуна образователният министър проф. Николай Денков.

За основа са използвани показателите за разпространението на COVID-19 според сценариите на Министерството на здравеопазването за развитие на пандемията.

Действията на образователните институции при различните степени на заболеваемост са разписани в Насоки за обучение в условията на извънредна епидемична обстановка. Тяхна основна цел е осигуряване на максимално продължително присъствено обучение. Документът е изпратен за съгласуване в Министерството на здравеопазването (МЗ). Предстои обсъждането му в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование.

“След две тежки години на обучение в условията на пандемия МОН прави всичко възможно да подготви образователната система за поредната вълна от COVID-19, така че да осигури възможно най-качествено обучение с възможно най-малък риск за здравето на учениците, техните преподаватели и семействата им", подчерта проф. Денков.  

МОН спира приема на заявки за "Отново заедно"

По думите му анализът на МОН за ефекта от дистанционното обучение е показал сериозни образователни дефицити за големи групи ученици. "Затова нашата цел е осигуряване на максимално продължително присъствено обучение през предстоящата учебна година”, посочи министърът.  И обясни, че насоките предвиждат условия за преминаване към електронна среда само в краен случай и най-вече на локален принцип – отделен клас или училище. Образователните институции в цялата страна ще бъдат затваряни само при крайна необходимост и при тъмночервено ниво на заболеваемост - когато заболелите са над 500 на 100 000 души за последните 14 дни.

Огнище на COVID на детски лагер в Приморско

При най-лекия, "зелен" сценарий със заболеваемост, по-ниска от 100 на 100 000 души, и при "жълтия" сценарий - с болни от 100 до 250 на 100 000 души, образователните институции ще работят, спазвайки насоките на МОН и МЗ за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията. При единични случаи на деца и учители с COVID-19 директорът, след задължително предписание на РЗИ, ще карантинира цялата паралелка и децата ще учат електронно. Ако само един ученик в класа е карантиниран като контактен, само за него директорът ще организира електронно обучение.

Директор на детска градина поиска декларация, че родителите имат ваксина

При второто ниво на заболеваемост, ако в училище или в Център за подкрепа на личностното развитие има 15% отсъстващи деца заради COVID-19 или процентът на заболели учители и персонал е твърде висок и не може да се обезпечи присъствен учебен процес, може да се премине към обучение в електронна среда в конкретното училище или център за подкрепа. Това става чрез аргументирано предложение на директора до министъра на образованието и науката след решение на педагогическия съвет, съгласувано с обществения съвет на училището. Директорите на центровете за подкрепа се обръщат към кмета на населеното място. Предложението за това може да се направи и след решение на Регионалната здравна инспекция или на областния/общинския координационен съвет.

Към дистанционно обучение преминават първо учениците от VIII до XII клас, а при влошаване на епидемичната ситуация - и учениците от V до VII клас включително. Най-малките деца до IV клас ще учат онлайн в краен случай при обективна невъзможност обучението да продължи присъствено.

При заболеваемост от 250 до 500 на 100 000 души на национално или областно ниво - в т.нар. "червен" сценарий, училищата работят по определен от МОН график за преминаване към електронно обучение. Мерките за отделни училища със случаи на COVID-19 са идентични с тези от зеления и жълтия сценарии. Ако броят заразени ученици и персонал от присъствените паралелки нараства, директорът предлага на министъра училището да премине към електронно обучение. В този случай трябва да се осигури максимално дълго присъственото обучение на учениците със специални образователни потребности.

МОН подготвя насоки за обучение в условия на пандемия

Ако 14-дневната заболеваемост надхвърли 500 на 100 000 - тъмночервен сценарий, всички ученици ще учат от дистанция.

Остава възможността за дистанционно обучение на отделни ученици по здравословни причини, удостоверени с медицински документ. Освен това ученик може да премине към електронно обучение за повече от 30 дни по желание на родителите и след разрешение

на началника на Регионалното управление на образованието. Разрешение се дава на базата на информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на конкретния ученик. Задължително е избралите да се обучават дистанционно да обезпечат сами електронното си обучение.

За детските градини се предвижда затваряне само в краен случай. При влизане на страната в тъмночервения сценарий ще могат да работят детските заведения със 100% преболедувал или ваксиниран персонал. В този период ще се приемат само деца, чиито родители отговарят на същите условия.

Предвиждат се специални мерки за подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности. Тази група ще преминава към дистанционно обучение само в краен случай, а ако това се наложи, ще се търси възможност за индивидуални консултации и индивидуални терапевтични занимания.

Насоките на МОН разписват задължителни и препоръчителни мерки за намаляване на рисковете от инфекция при присъствено обучение. Това са познатите вече мерки за дезинфекция, проветряване, уроци на открито и др. В помещенията учениците задължително трябва да носят маски, ако такова е разпореждането на здравните власти за страната. Изключения могат да се правят при широко отворени прозорци в класните стаи, за ваксинираните учители, за най-малките ученици от I до IV клас по преценка на педагогическия съвет, както и за хронично болни деца.

В сила остават протоколите за действие при дете или възрастен със симптоми на вируса.

Кои ученици ще започнат годината онлайн и кои присъствено ще е ясно чак между 1 и 5 септември, в зависимост от хода на пандемията.

„Очаквам, че тогава България ще бъде около „червената” или „тъмночервената” зона и ще се решава регионално - където е възможно ще започне учебната година”, заяви проф. Николай Денков.

Ако тази прогноза се сбъдне, на 15 септември много деца могат да останат по домовете. Според математици е възможно това да са по-големите ученици от София и Бургас - областите, които се очаква първи да се оцветят в червено. „Прогнозата за момента е най-лошата, която можеше да се предвиди изобщо. Към 1 септември аз очаквам да има около 2000-2500 заразени”, коментира проф. Огнян Кунчев.

За октомври прогнозата е цялата страна да е „червена”. „Започва периодът, който е естествен за разпространяването на простудните заболявания. И тогава пак ще влезем в онази позната експоненциална картина – тоест много силно увеличаване на бройката”, каза още Кунчев.

С предимство да са в клас ще са най-малките ученици за сметка на по-големите, които е възможно отново да прекарат голяма част от годината в онлайн подготовка, призна образователният министър.

„Това, което ще се опитаме е максимално децата от 1 до 4 клас да бъдат присъствено, включително и в „червената зона”. Единствено, ако има много заболели деца и учители, тогава ще се преминава към затваряне”, каза Денков.