Финансовият резултат на лечебното заведение в края на 2021 г. е загуба за над 24 млн. лв.

Просрочените задължения на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, натрупани към 31 март 2022 г., надхвърлят 16 млн. лв. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването.

В края на 2021 г. финансовият резултат на лечебното заведение е загуба в размер на 24,5 млн. лв. Дружеството е декапитализирано преди повече от пет години – като в края на финансовата 2017 г. е отчетена отрицателна стойност на собствения капитал. Въпреки това, в продължение на години, не са предприети адекватни действия и болницата продължава да задлъжнява. За финансовите 2017 г., 2018 г. и 2019 г. дружеството отчита текущи загуби – съответно: -3 416 хил. лв., -1 194 хил. лв. и -108 хил. лв., съобщават от здравното министерство. 

Лошото финансово управление през годините и големият размер натрупани загуби възпрепятстват лечебното заведение да акумулира финансов ресурс, за да модернизира клиниките. Независимо че през последните две години „Пирогов“ отчита текущи печалби, средствата не са достатъчни за покриване на загубите.

За финансовите 2020 г. и 2021 г. просрочените задължения към доставчици на болницата също са в обезпокоителни размери – над 9 млн. лв., съответно 9 189 хил. лв. и 9 701 хил. лв. 

По представените от лечебното заведение данни към 31.03.2022 г. е налице текуща загуба в размер на -2 907 хил. лв., като размерът на просрочията достига 16 450 хил. лв.

Към днешна дата, за да стабилизира дружеството, ръководството на болницата, съвместно с МЗ, предприе спешни краткосрочни и дългосрочни мерки. С цел подобряване на финансовата дисциплина в лечебното заведение ще бъде назначен прокурист, който да преразгледа всички договори и да представи оздравителен план. Една от основните задачи на прокуриста ще бъде да предоговори дълговете на болницата с кредиторите, както и да оптимизира приходите и разходите на болницата. Осигуряването на допълнителни средства, необходими за модернизация на клиниките и за кадрово обезпечаване на болницата, също са сред основните задачи на прокуриста.

Бившият директор на „Пирогов" проф. Асен Балтов коментира информацията. „За последните 8 месеца задълженията са се увеличили с 6 млн., което означава, че горе-долу дефицитите на болницата са били по един милион на месец. Категорично това е много лошо, знак е за лошо управление и по принцип поставянето на прокурист в болницата е нещо, което досега не го е имало след толкова години работа и толкова директори”, заяви той.

Новините на NOVA - вече в InstagramTwitterTelegram и Viber - последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook.