Какви щети нанася на морската флора и фауна тази опасна и незаконна практика?

Въпреки забраната, по бреговете на Черна гора продължава да се практикува един особено опасен вид риболов - с динамит. Това нанася непоправими щети на морската флора и фауна.

Солени глоби за незаконен улов на миди по Черноморието

Активисти се борят за прекратяването на тази порочна практика като събират доказателства за практикуването на риболова с динамит и ги изпращат на местната полиция.

Повече гледайте във видеото.