Това съобщиха от сдружение "Балкани"

Сивият жерав отново гнезди у нас. Това се случва след 66-годишно отсъствие, става ясно след серия от наблюдения от екип на Сдружение за дива природа "Балкани" и Световения фонд за природата (WWF).

Заради топлото време: Ята с жерави останаха по-дълго в Унгария (ВИДЕО)

Двата екипа са извършили серия от наблюдения в района на Драгоманското блато, с които са доказваи, че сивият жерав отново гнезди у нас. Завръщането се дължи на продължителни усилия за възстановяване на влажната зона след пресушаването ѝ през 20 век. Това е доказателство, че макар да отнема време и средства, съживяването на унищожени от човека влажни зони се увенчава с успех.

Екипът от орнитолози на СДП БАЛКАНИ, под ръководството на доц. д-р Петър Шурулинков, е проследил завръщането на жерава от 2010 г. насам. Присъствие на възрастни птици през гнездовия период в района на Драгоманското блато е установявано неколкократно за последните пет години, което е позволило да се предположи гнездене на вида. През лятото на 2022 г. е регистрирана семейна група от 2 възрастни и 2 млади птици, които тази пролет са се завърнали.

През май младите птици изчезват, а възрастните се забелязват все по-трудно, което е нормално, когато двойката пази гнездото, яйцата и малките. На 11 юни тази година експертите са документирали първото навоизлюпено малко на сиви жерави в България от 1957 г. насам.

Причината видът да изчезне от фауната на страната е унищожаването на влажните зони, които осигуряват подходящи условия за изхранване и отглеждане на поколение. За последен път 20 размножаващи се двойки са наблюдавани в Баташкото блато, преди то да бъде залято при изграждането на язовир "Батак". От Драгоманското блато сивите жерави изчезват в периода 1900-1907 г.

Източник: balkani.org