Неподдържани детска площадка и парк! Не се коси тревата! Липсват кошчета, осветление и дори една пейка!