След подкастрянето на опасното дърво вече 10 ден няма кой да изчисти отрязаните клони