През 2016 г., благодарение на участието им в Инкубатора, проектите на всички финалисти от предходните издания на инициативата се развиха и разраснаха. Деветте проекта помогнаха за подобряването на живота на 10 320 деца в България!

През 2017 г. в Инкубатора на ПРОМЯНАТА продължават проектите на Емилиян Кайдиски и Теодор Костадинов, Николета Попкостадинова, Веселина Фелдман, Мая Донева и Стояна Стоева, фондация „Заслушай се“ и фондация „Здраве и социално развитие“. 

Иван Благоев, Сдружение „Онкоболни и приятели“, Спортен клуб Twisted Jiu Jitsu и Сдружение „Ре-Акт“ са част от алумни мрежата на Reach for Change.

Предстои да проследим развитието на дейността на финалистите в ПРОМЯНАТА 2016/2017, както и на финалистите от първото издание на инициативата.