Пламен Петров

Редактор

Професионалният му път започва през 1992 г. като редактор и водещ в спортната редакция на радио „Канал Ком“ в Сливен. От 1994 до 2003 г. работи в ТВ „Сливен“ и ТВ „Кейбълтел“. След 2003 г. професиоанлното му развитие продължава като редактор и водещ в радио „Спорт“, а от 2005 г. е редактор в „Диема“. Професионалният път на Пламен Петров в журналистиката преминва и през радио „Фокус“ и „Би Медия Груп“. През последните години работи в „Канал 3“. Има интереси в спорта, театъра, киното.

Статии