Колко е спешна спешната помощ в създалото се бедствено положение, или нехайството на една държава.