Искам да сигнализирам за възможна незаконна сеч, прочетох за нея в Фейсбук и лично отидох до там и я видях - прилагам снимки. Става дума за сеч на дървета по брега на Русенски Лом покрай ул. "Адмирал Рождественски", има доста отсечени дървета, които не са в руслото и не пречат на течението на реката. Има и изсечени орехи, които разбрах, че са защитени като вид и забранени за изсичане. Освен това в няколко зони по протежението на реката дърветата буквално държат брега и предотвратяват улицата "Адмирал Рождественски" да пропадне и да стане напълно неизползваема. Не съм специалист, но намерих следното описание на забрани в горското законодателство, които доста приличат на текущата ситуация: "- изсича се повече от 5% от запаса на една крайречна гора и под предлог, че се прави "почистване на коритото на реката", се добиват, с чисто финансов интерес, онези дърветата, които с кореновата си система държат брега от срутване и ерозиране; " Дърветата, които се изсичат са изключително живописни лично съм чувал много отзиви, че създават усещането за резерват. В тези дървета гнездят огромно количество птици. Убеден съм, че с изсичането им се нанася ущърб както на природата, на качеството на русенския въздух, така и на имиджа на община Русе като една европейска община грижеща се за природата и здравето на своите жители. Ако това изсичане се прави със разрешение на общината не ми е ясно, защо трябва да се режат цели огромни дървета при условие, че може просто да се почистват и кастрят за да си растат нагоре без да пречат на течението на реката. Ще съм ви благодарен ако направите съответната проверка и отразите случващото се. Благодаря ви!