Здравейте, Изпращам Ви тези снимки, за да могат зрителите да придобият представа, колко близо всъщност се намира сметището до река Златаришка. Одобрено от кмета на гр. Елена като строително сметище, всъщност от ден първи на него се изхвърлят много пластмасови, стъклени и текстилни отпадъци, които сериозно вредят на околната страна, а при силни ветрове попадат директно в реката. В непосредствена близост (по-малко от колометър) има няколко къщи за селски туризъм. Разговарях с туристи и местното население, според които се разчита на обезлюдяването на района, за това да се реши един банален проблем със сметта. Тъжно е, че толкова красива природа, като тази в гр. Елена, която и кметството усилено рекламира, се замърсява по-подобен начин. Бих желал да отбележа, че в района също така често съм засичал диви животни, което всъщност привлича и туристите.