Само на 50 км от гр.София в посока гр. Брезник, много лош път между селата Ярославци и Завала, не може да се кара с повече от 40 км/ч. Пътят е осеян от дупки и е нацепен асфалта, в самото село Завала пътят вляво преди площада е черен и много трудно проходим. До къщите на хората от селото се стига много трудно, има коловози дълбоки по над 60-70 см.