Гр. София, ж.к. "Левски"-В, ул. "Станислав Доспевски". Ежедневната порция неизвестна запалима субстанция с миризма на гума и още нещо.