Въздухът в "Красна Поляна". Общината да купи няколко дорна и да заснемат от къде идва това замърсяване и да се види кои гори боклуци. Не е толкова скъпо, а е и лесно за изпълнение. Има камери по пътищата, има радари и амери на КАТ, защо да няма камери на дронове и да се види кои замърсява?