Презастрояване, липса на отстояние и тротоар пред бл. 124 в кв. "Южен парк", гр. София