Неведнъж съм снимала прекрасната ни природа. Ние си живеем в мизерия, никой не ни е виновен. Пазете я - за нас, за децата ни.