Качествен ремонт, правен преди 2 месеца на пътя Карлово-Ведраре. Дупки като кратери.