Пълна безотговорност и заличаване на гробни места в Централни Гробища Варна !!!