От години нищо не се променя. Това е единственият път за тежкотоварните автомобили движещи се по направление София - Велико Търново