Така се събират отпадъците в Силистра. Веднъж на 7-8 дни. А тук е тревата, която e окосена отдавна, а чак сега е прибрана, защото другата стана за косене.