С всеки изминал ден планината от боклуци се увеличава. За около стотина семейства има само два контейнера.Така е от години, без да се вземе конкретно решение.