Изключително нагло паркиране във Варна, на ул. "Петър Райчев" до блок 3. Снимката е от 18 юни.