Тази вода течеше от чешмата ни до обяд на 14 август.