Ето така, "безопасно" се превозват учениците в община Балчик.