Първите утринни лъчи в празничния ден. Събудиха природата за новия ден.