Непочистено корито на „Сухата река" в Добрич местност „ Лозята“ предизвикала не едно или две наводнения. На вниманието на кмета на града.