Това са шахти и тротоари в жилищен комплекс в гр. Козлодуй. После се чудим как се наводняваме и шахтите защо не поемат водата. Всяка година едно и също - никакъв контрол. Водата няма къде ходи, а и децата трябва да вървят по шосето.