Срещаме конфликт в разпределението на уличната мрежа в град Монтана. При знак "забранено паркирането" се назначава разграфяване за паркоместа за "синя" зона. Имаме актове за паркиране на тези места, които са пред дома ни. Очакваме на следващите избори КПП пункт пред дома ни и невъзможност да се приберем.