От една седмица наблюдавам това явление, което го виждам в различни форми. Правих опити да го снимам, но предишните снимки не излизаха така, както го виждам. Три тела са, които променят формата си.