Общата стойност на подписаните днес договори е 6 420 766.28 лв.

МРРБ сключи договори за финансова помощ във връзка с бедствията. Първите договори, по които 10 публични институции получават безвъзмездна финансова помощ, са по линия на Фонд "Солидарност" във връзка с бедствията от периода 19-23 юни на миналата година.

 

Общата стойност на подписаните днес договори е 6 420 766.28 лв., а общините, които днес сключиха контракти са Копривщица; Шумен, Антон, Созопол; Габрово, Никола Козлево, както и град Добрич, Агенция "Пътна инфраструктура", Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Дирекция "Благоустройство и геозащита". Договорите подписа заместник–министърът на регионалното развитие и благоустройството и координатор на помощта от фонд "Солидарност" Деница Николова, съобщиха от МРРБ.

 

"Изключително се радвам на тази дългоочаквана финансова подкрепа от Европейския съюз, много усилия вложихме в този процес, но има още какво да извървим като стъпки." Това каза регионалният министър Лиляна Павлова по време на официалното подписване на договорите. По думите ѝ те не са с голяма стойност, но са с голяма значимост за страната и за хората.

 

Страната ни е подала три заявления за подпомагане към ЕК – едно за справяне с последиците от наводненията от месец юни 2014 г., с декларирани щети в размер на 311 милиона евро, едно за регионално бедствие за наводненията в Мизия от месец август 2014 г., с щети за 75,191 млн. евро, както и за бедствията от края на месец януари и началото на февруари 2015 г., с общи преки щети 243,305 млн. евро.

 

По първото заявление на България бяха предоставени 10,5 млн. евро. По второто - страната ни предстои да получи 1,98 млн. евро, а третото е в процес на оценка от ЕК, но се очаква да бъдат отпуснати над 6 млн. евро. С третото заявление България се възползва от възможността да поиска авансово средства.

 

По схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за щетите от бедствията през юни 2014 г. бяха получени общо 23 проектни предложения, с които беше поискано финансиране на обща стойност 18 876 992,89 лв. при разполагаем ресурс 20 618 574,99 лв.

 

Тези първи проекти предвиждат да бъде възстановена следната публична инфраструктура: Подпорна стена на ул. "Хаджи Ненчо Дончев Палавеев" - гр. Копривщица; Пътят Марника - Зидарово – Вършило и мост над река Факийска в община Созопол; Почистване от наноси на речните корита на реките Янтра, Синкевица и Паничарка в гр. Габрово; Възстановяване функционирането на обекти, засегнати от наводнението и осигуряване на превантивна инфраструктура в гр. Добрич; Възстановяване на пътна инфраструктурата на село Ивански; Възстановяване на пътна настилка на улица "Планински извори" село Антон, Община Антон"; Изграждане на подпорни стени по републикански път ІІІ-609 "Трявна - Дряново" при км 48+173; при км 48+257; при км 49+285; при км 49+713 и при км 51+990"; Ремонтни дейности по републикански път II-55 "Дебелец – Гурково" на територията на ОПУ Велико Търново".

 

Аварийно укрепителни и отводнителни строителни работи в междугарието Царева ливада – Габрово; Възстановяване и осигуряване на превантивна инфраструктура в община Балчик и община Аксаково –укрепване на три свлачища; Ремонт нарушена асфалтова настилка на ул."Хан Аспарух" - с. Ружица.

 

Бенефициентите имат срок от 18 месеца за реализиране на проектите. Очаква се в най-скоро време да бъдат одобрени проектите и на останалите изпълнителни органи, кандидатствали за средства по първото заявление.