Докладът е препоръчителен и ще бъде подложен на обществено обсъждане

Плавно поскъпване на тока в следващите две години - това препоръчва на страната ни Световната банка.

По темата

Експертите изчисляват, че цената на електричеството трябва да се увеличава с 2% всяка година и в средата на 2019 да бъде с 6 на сто по-висока от тази, която плащаме в момента. 

Докладът е препоръчителен и ще бъде подложен на обществено обсъждане. В него, експертите посочват още, че са нужни още усилия от страна на държавата за възстановяване на сектор "енергетика" и настояват за допълнителна подкрепа за енергийно бедните българи.

Според доклада, енергията формира средно 14 на сто от общите разходи на домакинствата. Особено уязвими при всяко поскъпване са 440 000 домакинства.