Това ще стане по предложение на министъра на образованието Красимир Вълчев

От днес учителите ще изпитват и ще поставят оценки дистанционно. Това е нов етап в започналото преди близо месец онлайн обучение. Препитването може да бъде устно или писмено - по преценка на преподавателя.

Дигиталното обучение започна с указания преподавателите да правят преговори, обобщения и упражения на вече взетия материал в класната стая. През втората седмица се премина към преподаване на изцяло нови уроци, а сега се добавя и поставянето на оценки на учениците. Те ще се вписват в електронните дневници, каквито вече има в почти всички училища у нас. 

Всички учители ще получат възнагражденията си за времето на онлайн обучението

Междувременно стана ясно, че учителите ще получат пълните възнаграждения за работата си, ако са преподавали по 5 астрономически часа на ден или 25 часа при петдневна работна седмица.

Онлайн обучението у нас премина през три етапа за три седмици. В първия учителите само припомняха вече взети в класната стая уроци. Във втория - преподаваха нови знания, а сега е ред на третия и най-важен етап.

„Препоръчваме на учителите да пристъпят и към оценяване на резултатите от обучението, които да покажат какво е усвоено”, казва Евгения Костадинова  от МОН.

Оценките ще се вписват в електронните дневници, каквито има в почти всички училища у нас.

Вълчев: Готови сме за и за по-дълго отлагане на изпитите на 7-ми и 12-ти клас

Всеки ден учителят по български език и литература Ивайло Георгиев провежда индивидуални консултации с учениците си, на които им предстои матура.  Една от оценките на дванайсетокласниците ще е виртуален разговор.

„Устно изпитване, на което освен аз и ученикът, забележете, може да присъства и самият родител”, казва Ивайло Георгиев. Предвидена е и оценка от писмен тест, който трябва да се попълни за точно определени минути.

„Така че учениците да разполагат с достатъчно време да го решат, но не и с време да се консултират по между си или да търсят отговори в интернет”, казва още Ивайло Георгиев. На учителите е дадена свобода сами да изберат под каква форма да препитат учениците си, казват от просветното ведомство.

„Не може да им се дава указания как да го правят. Те най-добре знаят кой от учениците с какъв тип изпитване може да покаже най-добре своя напредък”, казва Евгения Костадинова, МОН. Всички оценки от онлайн обучението ще участват наравно с останалите при образуване на годишната оценка на ученика.

Предлагат нови дати за изпитите за 7 и 12 клас

Взе се решение и да отпадне пролетната ваканция за учениците, която по график е между 13 и 16 април. В тези дни обаче обучението ще е в по-лек режим.