Тя е представена в началото на 1949 г.

Радио шапката е представена в началото на 1949 г. за $7,95 под името „Марсианска радио шапка“.

Маска срещу снежна буря - любопитно изобретение за студените места

Благодарение на успешна рекламна кампания, радио шапката се продава свободно из Съединените щати. 

Тя представлява преносимо радио, вградено в пигментен шлем, която хваща станции в радиус от 32 км.