„Държавата трябва да запази собствеността си в Пловдивския панаир", заяви Богданов

Апелативен съд - София окончателно потвърди наложения запор върху апортираните от община Варна акции от Пловдивския панаир. Определението на съда, като втора инстанция по обезпечителното производство, е окончателно и не подлежи на обжалване.

По заведеното от министъра на икономиката и индустрията Богдан Богданов дело пред Софийски градски съд е потвърдено и второто искане за налагане на запор върху 16 314 400 броя поименни безналични акции от капитала на „Международен панаир Пловдив“ АД. 

Богданов: Години наред държавни предприятия под шапката на Министерството на икономиката работят на загуба

Мярката бе допусната по-рано от Софийски градски съд за обезпечение на предявения от държавата, представлявана от министъра на икономиката и индустрията, иск срещу община Варна за признаване на собствеността на държавата върху 16 314 400 броя поименни безналични акции. Последните представляват 29% от капитала на панаира.

„Държавата трябва да запази собствеността си в Пловдивския панаир, но и да работи за развитието на дружеството. Международният панаир - Пловдив не се управлява ефективно, затова Министерството на икономиката и индустрията е фокусирано върху разработването на стратегия за развитието му“, коментира Богдан Богданов.

Богдан Богданов: Не смятам да правя чистки, а оптимизация на процеси в Министерството на икономиката

Припомняме, че още в началото на юни министърът на икономиката и индустрията разпореди пълен правен анализ по казуса с Пловдивския панаир. По-късно със свое решение, МС му възложи да извърши всички възможни действия в защита на държавния интерес.

В средата на юли беше предявен иск за признаване на собствеността на държавата върху акциите, като към настоящия момент с влезли в сила определения са уважени и двете искания: за спиране на вписването на апорта в Търговския регистър и за налагане на запор на акциите.

Повдигат обвинения на кмета на Варна по два казуса

Източник: Апелативен съд - София