Досега регионът изоставаше в това отношение

Югоизточна Европа ще се превърне в регион номер 1 в Европа по отношение на растежа на възобновяемата енергия. Това сочат данни на една от най-големите енергийни компании в региона HELLENiQ Energy.

Предвид факта, че Югоизточна Европа изостава в растежа на възобновяемите енергийни източници досега, очакванията са тя да се развива много по-бързо през идните години, осигурявайки на инвеститорите превъзходна възвращаемост. Ето защо групата се интересува от увеличаване на зеленото си портфолио на регионалните пазари за периода до 2025 г. и продължавайки след това.

ВЕИ енергия „на вересия”: Производители на зелена енергия сигнализират за проблем в закона

Според посочените данни  навлизането на възобновяеми енергийни източници в Гърция ще достигне само 66% до 2030 г., срещу 78%, записани в Националния енергиен и климатичен план (NECP). Поради това документът се фокусира и върху съседните пазари, очертавайки някои от възможностите.

От компанията предвиждат ръст от 366% в Румъния до 2030 г. и 600% в другите балкански страни, в сравнение със 160% в Гърция. Стратегията на предприятието предвижда общо 1.08 GW в инсталации за възобновяема електроенергия до 2025 г. и 2 GW до 2030 г., в сравнение с 680 MW, които в момента работят или са в процес на изграждане. Общата мощност на проектите е 4.2 GW. Фотоволтаиците са 60%, делът на акумулаторите е 25%, а останалите 15% са вятърната енергия.