Към момента в нея са качени всички учебници от 1. до 7. клас

17 323 учители ще преминат обучение за работа с платформата „Дигитална раница“ и използване на иновативни методи на преподаване, съобщават от МОН.

Обученията са за два квалификационни кредита - общо 32 часа. Всеки от учителите ще придобие компетентност да прилага функционалностите и ресурсите на платформата. Те ще могат да разработват електронни уроци по своите предмети, които да публикуват и за общодостъпно ползване в „Дигиталната раница“.

Почти всички дейности по изграждане на единната безплатна електронна платформа за обучение вече са приключили. В нея са качени всички учебници от 1. до 7. клас, а от следващата учебна година там ще се намират и учебниците от 8. до 12. клас.

„Дигиталната раница” е достъпна през платформата edu.mon.bg. В нея са заложени не само учебниците, но и разписание по предмети и дни за всеки ученик от 1 до 7 клас. При нужда може да се генерира и онлайн класна стая.

Снимка: iStock

Родителите и учениците могат да получат достъп до платформата като създадат личен профил с уникален идентификационен код на ученика, даден от училището. „Дигиталната раница” ще дава на родителите безценната възможност да следят непрекъснато академичното развитие на децата си, както и а виждат оценките и отсъствията им по всяко време.

Необходимо е обаче тя да се „напълни“ с допълнително съдържание – онлайн уроци, упражнения, тестове, създадени и споделени от самите учители. За всеки одобрен и публикуван урок учителят, който го е изготвил, получава заплащане от 179 лева.

При разработването на уроците учителите имат възможност да използват огромен обем от вече налични в платформата електронни ресурси – изображения, интерактивни презентации, анимации, 3D модели, видео клипове и др. Освен това предстои верифициране на вече създадени уроци по време на COVID пандемията, които са били ползвани от учителите тогава. Всеки учител може да разработи дигитален урок и да го предложи за национално одобрение, като няма ограничения за броя уроци, които всеки преподавател създава.

Предстоящите обучения на учителите ще се провеждат по 109 програми, разработени от 9 университета и 14 обучителни организации. Педагогическите специалисти, участвали в курсовете, ще получат удостоверение с присъдени квалификационни кредити.

Платформата „Дигитална раница“ е финансирана по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.