Гледайте новия епизод на "Без багаж", неделя, вече в 11.00 ч. по DIEMA

Източноафриканската рифтова долина се простира в източната част на континента Африка с около 6400 км. дължина и 50 – 60 км ширина.

Наричат я още Голямата рифтова долина.

Разломът представлява нарушение в целостта на земната кора. Долината се намира между Източното и Западното разклонение на Големия африкански разлом. Ориентирана е в посока север-юг, като започва от Северна Сирия в Югозападна Азия и достига до Централен Мозамбик в Източна Африка.

Източноафриканската рифтова система е образувана през терциера, преди около 30 милиона години, когато Арабския полуостров се отделя от Африка.

Това е едно от геоложките чудеса на света, място, където земните тектонични сили се опитват да създадат нови плочи, разделяйки старите. Ако процесът продължи, това би довело до отделянето на Източна Африка от континента.

Рифтовата долина се намира на границата между две литосферни плочи - Африканската и Арабската, които се раздалечават една от друга. При това раздалечаване са се образували Червено море и Аденският залив и като следствие от него в тази част на континента са се появили множество вулкани.

При това движение земната кора се разкъсва и се образуват разломи с нееднакво високи „брегове“. Скалите от едната страна на разлома са по-високи от тези от другата страна. Дълбочината на пропадането невинаги е достатъчно забележима, защото в цепнатините са се изливали големи потоци от лава, но въпреки това стръмните скали от двете страни на долината в някои зони са впечатляващи с височината си. Обикновено земната кора е с дебелина около 100 км, но тук, в зоната на разлома тя е силно изтъняла и достига едва 20 км. 

Гледайте новия епизод на "Без багаж", неделя, вече в 11.00 ч. по DIEMA.