Евгений Генчев

Автор на рубриката „Срещу течението“ в публицистичното предаване „На фокус с Лора Крумова“

Email: evgeniy.genchev@ntv.bg

Статии