Положихме нов почвен слой, засадихме нови бордюри. Не, че на старите им имаше нещо и накрая обилно поръсихме с пясък и цимент.