Това е на един от стълбовете на кръстовището на бул. "Мадрид" и ул. "Черковна" в София, където липсва бутонът за пешеходен зелен сигнал. Ако няма някой на отсрещната страна да го натисне, едва ли ще може да премине човек.