Влак № 8602 пътува от гара Варна за гара София. Влакът е бърз. От Варна потегля в 08:50ч. и пристига в София в 17:50ч. До гара Михайлово влакът се движи на време, но на гара Михайлово се поврежда (13:10ч.) От БДЖ не могат да подсигурят друг локомотив и започва приключението на пътниците с БДЖ. След един час престой на гара Михайлово пътниците са качени в пътнически влак за Димитровград след час закъснение (14:10). От Димитровград пътниците ще бъдат качени на друг пътнически влак до Пловдив и от Пловдив ще бъдат прехвърлени отново на друг влак за София. След цялото това приключение пътниците вместо в 17:50ч. ще пристигнат в София около 21:00ч.