Това е дупка, половин метър дълбока, на 4 метра от училище "Цар Симеон" в град Варна. Тя се намира до вратата на двора, от който децата излизат да си купуват от съседните магазинчета, разположени до самото училище, Дупката е дълбока половин метър и широка 60 сантиметра. Въпрос на време е дете да падне вътре. Дупката е от 6 дни и става все по-дълбока . явно има пропадане, а училището не е подало нужните сигнали. Ще стане голяма беля, да не дава Господ.