Как хората, живеещи в бл. 34, жк. „Толстой", гр. София, бяха изненадани от действията на община "Надежда" с подготовката за изграждането на паркинг/ неясно за кого/, като изкопа тротоара и зелената площ под терасите на хората. Пред вход на 54 СОУ в жк. „Толстой”. Моля помогнете, общината отговори, че е заложено, но къде и кога не стана ясно.