Старият път от Къмпинг "Градина" до Созопол е настлан странично с камъни. Оградата на платените паркинги е почти на пътя.  Няма място, колите спират отстрани. Поставени са големи камъни, за да не се спира отстрани на пътя, а да се ползват платените паркинги. Откога е разрешено да се намаля ширината на пътя и да се поставят камъни .Това е много добра предпоставка колите да се блъскат в камъните. Община Созопол трябва да вземе незабавно мерки. Отново мафия в действие.