Здравейте,

Светлана Каменова съм от Плевен.

На 18.02.2020 г. в рубриката "Моята новина" показахте микроязовира, който се намира в между блоковото пространство на ул. „Васил Левски” 85-87 и ул. „Борис Шивачев” 2 – 4. След почти две години микроязовирът още си е тук, но вече преструктуриран за кални бани. Днес искам да ви покажа как преди месец дойдоха група хора, които започнаха да копаят през това междублоково пространство без предупреждение и без обезопасителна лента. Същите трябвало да сменят кабелите от трафопоста, който се намира на ул. „Цар Борис III-ти”. Вследствие на това, че нямаше никакви обезопасителни мерки един от автомобилите в квартала една вечер падна в изкопаните трапове. Безобразието не свърша дотук. Днес дойдоха и положиха асфалт върху калта, дори не са асфалтирани всички места, които изкопаха. Преди живеехме с микроязовир, днес сме като в канал, в ТОП центъра на град Плевен. Целият квартал беше разкопан и сега след приключване е в безобразно състояние .