Такава е съдбата на повечето Коледни елхи в нашата мила родина! Грозно е! Хора, замислете се за съществуването ни на тази земя.