Град София, кв. "Бенковски", ул."Самодивско кладенче" и ул. "Биримирски извор". Най-ниската точка на София - първи се наводняваме, последни се отводняваме. При всеки дъжд.

Заповядайте да снимате. Следва гражданско неподчинение и затваряне и блокиране на главни улици в квартала.