Напоследък стана модерно да се кара в обратна посока на кръгово кръстовище.