След многобройни подадени сигнали от нас и от кмета на селото ни към "Електрохолд България" ЕООД и към 112, резултат няма, все още след 7 часа! Това е пред дома ми !?!